adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Kempen-Broek

Het Kempen-Broek is van oorsprong een nat gebied; een laagte, waarin grote en kleine beekjes vanuit moerassen hun weg naar de Maas zochten. Door natte natuurgebieden in noord-zuidrichting weer aan elkaar te koppelen, ontstaat een tientallen kilometers lange klimaatbuffer die bovenstrooms een neerslagoverschot van ca. 150.000 m3 per jaar vasthoudt. Zo voorkomt dit natuurgebied wateroverlast stroomafwaarts en vergroot ze de zoetwatervoorraad van omliggende natuur- en landbouwgebieden. Bovendien ontstaat een keten van natuurgebieden waarlangs duizenden kwetsbare planten- en diersoorten mee kunnen bewegen met de schuivende klimaatzones.

Grondbank en vrijwillige kavelruil

In het Kempen-Broek liggen natuurgebieden en landbouwgronden vaak dicht naast elkaar. Dat is onhandig, want de natuur is gebaat bij hoge grondwaterstanden, terwijl de landbouw het hele jaar door graag droge voeten houdt. Door tientallen landbouw-enclaves uit het laaggelegen natuurgebied te ruilen, kan iedereen aan zijn trekken komen.

Via vrijwillige kavelruil van 100-den hectaren zorgt dit klimaatproject niet alleen voor aantrekkelijke, natte natuurgebieden, maar ook voor een betere verkaveling van de landbouwgronden. Een consortium van ARK Natuurontwikkeling, Habitura en Rentmeester Van Soest, heeft de handschoen opgepakt. Hun innovatieve wijze van kavelruil zorgt dat vier maal sneller en twee maal goedkoper overheidsdoelen op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie, waterbeheer en verbetering van de landbouwstructuur worden gerealiseerd. Het inzetten van een grondbank als 'revolving fund' voor gebiedsontwikkeling is nog niet eerder op deze schaal ingezet, maar kan ook elders ruimtelijke ontwikkelingen versnellen en van hoogwaardige kwaliteit voorzien.

Natuur en recreatie binnen ieders handbereik

Met Waterpark Kempen-Broek ontstaat een ongekende rijkdom aan planten en dieren: van bever tot boomkikker, van wespendief tot weerschijnvlinder en van zwartkopmeeuw tot zonnedauw. En het is een brongebied van kraakhelder water voor natuur, landbouw en recreatie.

Meer informatie vindt u op www.ark.eu.

Contact:
Ger van den Oetelaar (projectleider ARK)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
t. 06 20 44 75 18

 

Veldbezoek

Op 28 februari 2013 vond een veldbezoek plaats aan Kempen~Broek. De presentaties van dit veldbezoek vindt u op de pagina Presentaties.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen