adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Zeegrasherstel Waddenzee

Betrokken partijen

Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Deltares.

Omschrijving project

Wadplaten beschermen de kust tegen de zee. Zeegrasvelden zijn slibvangers en leveren een bijdrage aan de bezinking van slib, en daarmee aan het meegroeien van wadplaten met de zee. Wij herstellen zeegrasvelden door rijpe zeegraszaadstengels tegen het einde van het bloeiseizoen te verzamelen in Duitsland en in drijvende zakken (netten) naar de Nederlandse Waddenzee te brengen. Daar kunnen dan de zaden in de luwte van schelpdierbanken kiemen. Met deze methodiek is in de Verenigde Staten al ervaring opgedaan. Het betreft een experimenteel project van zo’n 4 hectare dat momenteel wordt uitgevoerd.

Meegroeiende zandbanken

De snelheid van het meegroeien van zandbanken met zeegras zal naar verwachting relatief traag verlopen, maar dat geldt ook voor het stijgen van de zeespiegel. Duidelijk is dat er meer moet gebeuren. Zo zou het herstel van oude stabiele mosselbanken een grotere bijdrage leveren, maar er is minder bekend over hoe deze moeten worden hersteld.
Alles wijst erop dat de zeegrasvelden in de Nederlandse Waddenzee zijn aangetast na een schimmelziekte in de jaren ’30 en niet zijn hersteld vanwege de grote troebelheid van het water en het gebrek aan mooie zoet-zout overgangen. Deze overgangen verdwenen onder meer na afsluiting van de Zuiderzee en later het Lauwersmeer. Er wordt nu nagedacht over manieren om deze overgangen (deels) te herstellen.

Kenmerkend biotoop

Zeegras is momenteel vrijwel verdwenen uit de Nederlandse Waddenzee. Zeegrasvelden in de zone van wad naar de kwelderrand dragen bij aan kwelderbehoud en -vorming. Zeegrasvelden zijn bovendien biotopen met een kenmerkende biodiversiteit. Vroeger was het zeegras - oftewel zeewier - volop aanwezig en werd het op vele manieren toegepast. Dit verhaal valt aan de hand van nieuwe zeegrasvelden weer te vertellen.

Persbericht over het oogsten en zaaien van zeegras, najaar 2011.

Contact:
Josje Fens (projectleider Zeegrasherstel)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen