adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Vierde Bergboezem Breda

Betrokken partijen

Staatsbosbeheer, gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, DLG en HSL/A16/Rijkswaterstaat

Omschrijving project

Voor een duurzame oplossing van de wateroverlast in West-Brabant (klimaatverandering, zeespiegelstijging) is extra ruimte nodig om water te kunnen bergen. Daarom heeft Staatsbosbeheer een plan gemaakt voor een vierde bergboezem bij Breda. Door de aanleg van een kade ontstaat een nieuw waterbassin met een nevengeul. Dit levert een mooi én veilig landschap op, waar dicht bij de stad volop van kan worden genoten!
Het project beslaat ruim 300 hectare en wordt op dit moment uitgevoerd.

Droge voeten in Breda

Voordat de Mark werd gekanaliseerd was het stroomgebied een wetland. Als gevolg van kanalisering en ontwatering hebben de gronden langs de Mark echter hun functie als overstromingsgebied verloren. Door in de hele bergboezem stapsgewijs landbouwgronden op te kopen en natuurlijker in te richten, wordt die functie hersteld.
Het project is onderdeel van een groter maatregelenpakket om Breda tegen hoogwater te beschermen. De partijen streven naar een totale herinrichting van de bergboezem.

Genieten bij de stad

Dit natuurlijke klimaatbufferproject levert een robuust aaneengesloten wetland op. Ecologische, landschaps- en cultuurhistorische waarden worden hersteld en recreatieve waarden vergroot. De natuur zal volop profiteren en het gebied wordt toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Dit levert dicht bij de stad Brede een aantrekkelijk recreatiegebied op.

Uitvoerbaarheid

Verwerving is snel mogelijk. De grondeigenaren hebben aangegeven graag te willen verkopen. Voor de inrichting moet nog wel het bestemmingsplan worden aangepast.
Alle projectpartners dragen bij aan bovengenoemd plan, maar beschikken op dit moment nog over onvoldoende middelen om de uitvoering in zijn geheel te kunnen financieren. Toch is voortvarend begonnen met de uitvoering van een deelproject.

Meer informatie
www.vierdebergboezem.nl

Waterschap Brabantse Delta

 

Contact:
Jan Janse (projectleider Vierde Bergboezem Breda)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen