adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

De zachte zandmotor

Betrokken partijen

Trekker van de proefprojecten is It Fryske Gea, in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten. Het project wordt ondersteund door onze partner ‘Building with Nature’.

Bedreigingen

De commissie Veerman heeft in 2008 het belang van het IJsselmeer in nationale context geplaatst en aangegeven dat in kader van klimaatverandering de waterstanden wellicht omhoog moeten. Een hoger waterpeil kan de kustverdediging schaden, omdat het dijktrajecten extra kwetsbaar maakt voor golfinslag en erosie. Buitendijkse natuurgebieden en recreatiestranden kunnen onder water komen te staan en waterplanten kunnen verdwijnen.

Bouwen met de natuur

Het project ‘De zachte zandmotor’ onderzoekt of het mogelijk is om de vooroever mee te laten groeien met de eventuele peilverhoging. Langs de Friese kust vinden tot 2012 drie experimenten plaats met ecodynamische kustontwikkeling om aanzanding op een natuurlijke, door de wind gestuurde wijze in het IJsselmeer te versterken. Door de aanzanding langs de Friese kust te stimuleren, ontstaan bredere, oplopende vooroevers die de kwetsbaarheid van de buitendijkse natuurgebieden voor overstroming verminderen. Deze is als golfremmer eveneens een integraal deel van de toekomstige kustversterking en vormt op die manier een natuurlijke klimaatbuffer.

Drie experimenten langs de Friese IJsselmeerkust

Het project gaat op drie plekken aan de slag. Bij de Workumerwaard ligt de focus op de natuurwaarden, bij Hindeloopen op de recreatie en bij Oudemirdumerklif op de veiligheid.

Contact:
Flos Fleischer(directeur Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer over de werking van de zachte zandmotor op de site van Ecoshape.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen